Náplňou nášho občianskeho združenia je ochraňovať zvieratá pred utrpením a týraním.
Na účely záchrany nechcených, týraných a túlavých psov sme vybudovali dočasný azyl – miesto kde by nie len fyzicky prežívali, ale kde by sa aj dobre cítili a boli šťastní. Miesto, kde budú nasýtení a spokojní, čakať na svoj nový, láskavý domov.
Naša hlavná činnosť spočíva v odchyte túlavých a opustených psov, hľadaní dočasnej opatery a nového domova, a riešení prípadov týraných zvierat. Finančne hradíme ich liečbu a našim dočasným opatrovateľom preplácame náklady na krmivo, veterinárnu starostlivosť a riešime prevozy.
Psíkov túlajúcich sa ulicami mesta stále pribúda, preto sa snažíme tieto priestory každý rok rozširovať.