Výročná správa za rok 2013

OZ Priateľ Pes bolo financované len s finančných a materiálnych darov dobrých ludí a vyhláseným zbierky. Vdaka takýmto ludom sme vedeli preplácať kastrácie, liečby, celkovú veterinárnu starostlivosť a krmivo.
V roku 2013 sme mali :
Celkové príjmy:
– Príjmy z darov a príspevkov poukázané na účet OZ Priateľ Pes vo výške 1 018,88 €
– Z verejnej vyhlásenej zbierky vo výške 879.2 €
Spolu 1898,08 €
Z toho výdavky : 1605.69 €

 

Za rok 2013 bolo zachránených
Počet prijatých psov – 39
Počet prijatých mačiek – 16
Počet adoptovaných psov – 30
Počet doptovaných mačiek – 16
Počet uhynutých psov – 1 úhyn v DO
Počet kastrovaných psov – 11
Návrat k pôvodnému majitelovi – 2

Na kastráciu psov, veterinárne ošetrenie a nákup krmiva sme využili väčšinu finančných prostriedkov.

 

OZ Priateľ Pes v roku 2013 umiestňoval zvieratká pomocou dočasnej opatery. Pomocou ludí ktorý poskytli dočasnú opateru sme pomohli zvieratám prežiť čakanie na adopciu v čistom a bezpečnom prostredí. Zvieratá sa lepšie socializovali a adopcia psov bola jednoduchšia, pretože boli v dobrom fyzickom stave a v prevýchove.

Stiahnuť vo formáte PDF