Štatistika za rok 2016

PSI

Počet prijatých zvierat:233

Vrátenie pôvodnému majiteľovi: 1

Adopcie:190

Úhyn: 7

Eutanázia:0

Všetkých prijatých psíkov čipujeme a dospelých kastrujeme. Stav k 31.12.2016:

 

MACKY:

Počet prijatých zvierat 20

Vrátenie pôvodnému majiteľovi: 0

Adopcie:19

Úhyn:

Eutanázia:1